Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv normalizace příznaků na klasifikaci EEG segmentů 

   Author: Barbora Popelková; Supervisor: Piorecká Václava; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Pro zjednodušení vyhodnocování dlouhodobých elektroencefalografických záznamů se stále častěji využívá automatických či semi-automatických klasifikátorů, založených na výpočtu příznaků. Příznaky se do klasifikátoru vkládají ...