• Polyfunkční centrum a radnice městské části Praha 10 

      Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Cílem této bakalářské práce je zpracování projektu polyfunkčního centra a radnice městské části Praha 10 v rozsahu pro stavební povolení. Podkladem pro projekt je architektonická studie z předchozího studia ateliérové ...