Now showing items 1-1 of 1

  • Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi 

   Author: Alexej Popovič; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Mesiar Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá možnostmi aproximace dat fuzzy konjunkcemi, neboli trojúhelníkovými normami. Cílem bylo zjistit, jaké metody jsou vhodné pro prokládání dat parametrizovatelnými trojúhelníkovými normami, jak charakterizovat ...