Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv zařízení komerční elektroniky na činnost kardiostimulátorů 

   Author: Bouček Tomáš; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Hausser Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Tento text je určen pro skupinu lékařů a odborníků pracující s pacienty, kteří mají implantován kardiostimulátor. Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, zda-li může iPod ovlivnit funkci kardiostimulátoru. Teoretická ...