Now showing items 1-12 of 12

  • Analýza časové náročnosti odbavení zakázek mezioperační kontroly v sériové výrobě 

   Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předložená diplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality a případné možnosti její automatizace. Práce se zaměřuje na proces dodání dílů k rozměrové kontrole ve specializované laboratoři, popisuje a shrnuje doporučení, ...
  • Analýza rozměrové kontroly na CMM v sériové výrobě 

   Author: Marek Vaclík; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Každý větší strojírenský podnik disponuje měrovým střediskem, jehož cílem je sledování kvality výroby. Ke kontrole se zpravidla využívají souřadnicové měřicí stroje využívající různé konfigurace snímacích systémů. Pro ...
  • Analýza systému měření ve fakultní laboratoři metrologie 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy systému měření dle metodiky MSA (Measurement Systém Analysis), zpracováním tématu délkoměrů a vlastním návrhem analýzy délkoměrů v duchu MSA. V teoretické části je zasazení ...
  • Characterization of a precision modular sinewave generator 

   Author: Kučera J.; Kováč J.; Palafox L.; Behr R.; Vojáčková L.
   (IOP Publishing, 2020)
   At the Czech Metrology Institute (CMI) we have developed a precision modular sinewave generator for impedance ratio bridges. The generator was developed to improve previously available designs regarding amplitude and phase ...
  • Etalony střídavé magnetické indukce a jejich využití v metrologii 

   Author: Michal Ulvr; Supervisor: Kašpar Petr; Opponent: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Tato dizertační práce se zabývá etalony střídavé magnetické indukce a jejich využitím v metrologii. Práce je zaměřena především na návrh a realizaci nových etalonů, které by rozšířily stávající možnosti kalibrací střídavých ...
  • Návrh přípravku pro měření senzitivity 

   Author: Jan Trunčka; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Toul Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí přípravku pro kvantifikaci citlivosti piezotenzometru ve výrobním procesu. První teoretická část se zabývá piezoeletrickou keramikou a přehledem tenzometrů. Druhá část se zabývá konstrukcí ...
  • Návrh učebního textu pro obor Strojírenství - téma měřidla a měření 

   Author: Jan Ježek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit učební text pro výuku měřidel a měření pro obor Strojírenství. Bakalářská práce bude rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude týkat oboru Strojírenství, současnými ...
  • Optimalizace měřické základny při určování adiční konstanty laserového trackeru Leica AT401 

   Author: Petr Kůdela; Supervisor: Dvořáček Filip; Opponent: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou určování adiční konstanty u laserového trackeru Leica AT401 s hranolem Leica RRR 1,5in na základnách o různých délkách. Pro tento účel byla vytvořena grafická aplikace pro ...
  • Porovnání různých nástřiků pro laserové skenování 

   Author: Jiří Hála; Supervisor: Koptiš Michal; Opponent: Opat Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou využívání antireflexních nástřiků pro 3D skenování pomocí laser skenerů. V praxi se dnes využívají antireflexní nástřiky jakožto běžná součást skenovacího procesu. Antireflexní nástřiky ...
  • Sledování stability měřidel v kalibrační laboratoři 

   Author: Dennis Rottenborn; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Harčarík Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení postupu pro sledování stability měřidel v kalibrační laboratoři výrobního podniku. Tento postup je následně aplikován na vybraná měřidla – mikrometr, výškoměr a multimetr. Práce ...
  • Využitelnost CAD modelů obsahující PMI data v procesu rozměrové kontroly kvality na CMM 

   Author: Jan Eichler; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na inovativní práci s CAD modely v rámci tvorby programů pro přesné měření na CMM strojích. Právě CAD modely, které obsahují rozměrové informace, jsou jedním z důležitých nástrojů ...
  • Zkoušení přesnosti CMS využívající výpočetní tomografie 

   Author: Lukáš Bureš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce je zaměřena na seznámení čtenáře s principem výpočetní tomografie. Má za cíl zmapovat vliv různých zdrojů variability skenování na proces snímání. Proces snímání ve výpočetní tomografii ovlivňuje velké ...