Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti měření profilu povrchu s využitím souřadnicové měřicí techniky 

   Author: Tomšů Ivana; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Košťák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití souřadnicové měřicí techniky pro posuzování profilu povrchu. Nejprve se práce zabývá teorií profilu povrchu, ve které jsou popsány důležité pojmy týkající se problematiky hodnocení ...