Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti a limitace tvorby 3D modelu reálného objektu s vyžitím dostupných hloubkových senzorů 

   Author: Filip Čacký; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá zmapováním limitujících faktorů tvorby mračen bodů a meření vzdálenosti pomocí běžně dostupných hloubkových kamer. Byl zkoumán vliv incidenčního úhlu, vzdálenosti měření, tvaru objektu, velikosti objektu ...