Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh autorizačního konceptu v SAP ERP systému pro závod vybrané společnosti 

   Author: Lenka Obermajerová; Supervisor: Cejnar Jiří; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá vytvořením návrhu autorizačního konceptu v SAP ERP systému se zaměřením na logistiku pro závod společnosti X. Pomocí vytvoření analýzy procesů oblasti logistiky ve výrobním závodě, která byla vypracována ...