Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace “Půjčovna aut” - serverová strana 

   Author: Artur Sarhsjan; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá vytvořením serverové části aplikace na půjčování aut. V první části obsahuje analýzu již existujících řešení, včetně silných a slabých stránek, a uvádí zlepšení, která server bude poskytovat oproti ...