Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv respirační fyzioterapie na výkonnost ve vytrvalostních sportech 

   Author: Pavel Schrom; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem rezistentního tréninku inspiračních svalů a hypopresivního způsobu dýchání na ventilační parametry sportovce. Sleduje respirační parametry a hodnoty VO2 max na začátku a konci terapie. V ...