Now showing items 1-1 of 1

  • Městský hotel Mladá Boleslav 

   Author: Davydovich Alena; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je návrh městského hotelu v Mladé Boleslavi, v areálu Škoda a.s. Diplomová práce vychází z ideového urbanistického návrhu řešení využití území. Řešené území se rozkládá na severní straně od třidy ...