Now showing items 1-1 of 1

  • Vytápění bytového domu 

   Author: Týle Lukáš; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout formou studie dvě varianty konceptu zásobování teplem bytového domu. První varianta řeší centrální vytápění pomocí kondenzačního plynového kotle. V druhé variantě je navrhnuto etážové ...