• Facility management - optimalizace provozování systémů TZB 

      Autor: Emingr Lukáš; Vedoucí práce: Kabele Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
      Předmětem práce je optimalizace provozu technických zařízení budov. Na pojem optimalizace je možné nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu a optimalizovat je možné z mnoha různých hledisek. V této práci je pojem optimalizace ...