• Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2 

      Autor: Špak Miroslav; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Toušek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
      Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší ...