Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2 

   Author: Špak Miroslav; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší ...