• Alternativní postupy zjišťování a hodnocení reakce na oheň pro fasády 

      Autor: Kašová Kateřina; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Kuchtík Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na současný stav poznání a experimentální část. Současný stav poznání shrnuje metody pro hodnocení požární uzavřenosti obvodových stěn. Jednotlivé metody jsou stručně popsány. ...