Now showing items 1-5 of 5

  • E-learningová edukace zdravotnických záchranářů pro použití mobilní aplikace 

   Author: Anna Záveská; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Štruncová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá edukací zdravotnických záchranářů a studentů tohoto oboru v problematice vyšetřování pacientů v neodkladné přednemocniční péči. K edukaci zdravotníkům poslouží vytvořená aplikace ParamedicEduc, ...
  • Elektronická sbírka příkladů z matematiky 

   Author: Petr Pondělík; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací elektronické sbírky úloh z matematiky zaměřené na středoškolskou matematiku. Návrh a implementace aplikace jsou založeny na analýze stávajících webových aplikací pro správu zadání ...
  • Simulátor pro podporu výuky projektového řízení 

   Author: Petr Uhlíř; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou náplně výuky v předmětu Základy projektového řízení se zaměřením na oblasti, které lze podpořit formou e-learningu. Na základě rozboru dané problematiky je v rámci práce navržena a ...
  • Systém pro správu podnikových školení 

   Author: Tsimafei Raro; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Podlipný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem projektu je zjednodušení managementu učení zaměstnanců malých software engineering firem. Konkrétněji, problém, který zkouší být vyřešen, je zrychlení a zjednodušení procesu archivace lekcí čtených uvnitř firmy. Čtyři ...
  • Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden ...