Now showing items 1-1 of 1

  • Parametrizace třesu rukou a hlavy pro rozlišení pacientů s dystonickým a esenciálním třesem 

   Author: Tereza Duspivová; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit parametry popisující třes hlavy a rukou. Třes pacientů byl zaznamenán pomocí kamerového systému Optitrack a akcelerometru od firmy Xsens. Do studie bylo zahrnuto 83 ...