Now showing items 1-1 of 1

    • Soubor úloh pro detekci a léčbu dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie 

      Author: Adamček Ján; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Zobanová Anna
      Táto práca sa zaoberá otázkou detekcie a liečby formou cvičení troch vybraných špecifických porúch učenia a to dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie. Cieľom práce bolo zoznámenie sa s týmito poruchami a následný návrh a ...