Now showing items 1-1 of 1

  • Základní analýza možností IoT v odpadovém hospodářství 

   Author: Kateřina Merleová; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   V bakalářské práci jsem se v praktické části pokusila v programu MS Excel vytvořit jednoduchý model, na kterém je možné demonstrovat umisťování senzorů do odpadových nádob, které může pomoci k optimalizaci celého procesu ...