Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh bytového domu ve variantách s využítím BIM 

   Author: Široký Martin; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčních variant bytového domu "Resby", jejich environmentální vyhodnocení, výběr optimální varianty a zpracování vybraných částí projektové dokumentace s využitím BIM.