Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt bytového domu včetně jeho světelně technického hodnocení 

   Author: Karasiński Marek; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Předmětem bakalářské práce je bytový dům v Praze. Jedná se o předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Na základě statického návrhu je vypracována vybraná část dokumentace pro stavební povolení. V další části jsou ...