Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh závěsky u hypoidní nápravové převodovky pohonu dvojkolí 

   Author: Vasile Vlas; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Dybala Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vodorovné závěsky u nápravové převodovky pohonu dvojkolí. V práci je provedena rešerše vybraných koncepcí částečně odpružených podvozků a závěsek. Pro vzor praktického řešení jsou stanovený ...
  • Návrh závěsky u nápravové převodovky příčného částečně odpruženého pohonu dvojkolí 

   Author: Oldřich Suchánek; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Fridrichovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem svislé závěsky u nápravové převodovky příčného částečně odpruženého pohonu dvojkolí. V práci je provedena rešerše pohonů dvojkolí a rešerše provedení závěsek. Ze vzoru praktického řešení ...
  • Posouzení únosnosti mostu v areálu Škoda Plzeň 

   Author: Jakub Stejskal; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Obsahem této diplomové práce je stanovení zatížitelnosti Vn, Vr a Ve nosné konstrukce a pilířů ocelového silničního mostu v areálu Škoda Plzeň. Most je spojitý nosník o dvou polích o rozpětí 29,6 a 38,6 m a je v přímé. ...
  • Stabilitní analýza pružnoplastického prutu 

   Author: Michal Šmejkal; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce je zaměřena na stabilitní výpočty tlačeného prutu s uvážením pružnoplastického chování materiálu. Řešení příslušné diferenciální rovnice se hledá pomocí numerických metod. Práce se zabývá především metodou střelby a ...