Now showing items 1-1 of 1

  • Negativní vliv mimořádných událostí na psychiku dozorce ve věznici 

   Author: Drobný Pavel; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Hudeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Obsahem bakalářské práce je problematika negativního vlivu mimořádných událostí na psychiku dozorce ve věznici. Práce je zaměřená na zmapování rozsáhlé organizace, kterou je Vězeňská služba České republiky, přičemž se ...