Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza realitního trhu v Praze 

   Author: Pavlína Trnovská; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou realitného trhu v Prahe. Práca je rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti práce sú vysvetlené základné pojmy a definície z oblasti realitného trhu, oceňovania ...