• Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

      Autor: Němeček Jakub; Vedoucí práce: Ganev Nikolaj; Oponent práce: Sedlák Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
      V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...