• Stanovení koeficientů teplotní roztažnosti skandatů vzácných zemin pomocí rentgenové difrakce 

      Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Laufek František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
      Cílem naší práce je změřit koeficienty teplotní roztažnosti monokrystalických vzorků SmScO3 a TbScO3. Lineární koeficienty teplotní roztažnosti jsou stanoveny pomocí rentgenové difrakce z naměřených mřížkových parametrů ...