Now showing items 1-1 of 1

  • Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadení 

   Author: Martin Cesnek; Supervisor: Miglierini Marcel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-08)
   Dizertačná práca je zameraná na štúdium štruktúrnych modifikácií kovových skiel. Cieľom práce bolo štúdium štruktúry daných materiálov s dôrazom na lokálne usporiadanie v amorfnom stave, pri kryštalizácii a po ožiarení ...