Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza a redesign architektury frameworku x-definice 

   Author: Filip Šmíd; Supervisor: Kocman Jindřich; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem architektury frameworku X-definice, který slouží ke zpracování strukturovaných dat. Cílem práce je redesign architektury frameworku X-definice a implementace částí nové architektury pro ...
  • Návrh a implementace C# knihovny pro práci s frameworkem X-definice 

   Author: Štěpán Adámek; Supervisor: Trojan Václav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá převodem frameworku X-definic z jazyka Java do jazyka C#. V rámci tohoto úkolu proběhne analýza existujících možností převodu Java knihovny a dalších možností realizace tohoto úkolu, na základě ...
  • Návrh a implementace modulu pro obousměrný převod mezi formáty x-definice a XML Schéma 

   Author: Tomáš Šmíd; Supervisor: Trojan Václav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem algoritmu pro obousměrný převod formátů X-definice a XML schéma. Práce dále popisuje problémové části transformace zmíněných datových formátů. Výsledný algoritmus je ...
  • Návrh a implementace zpracování formátu JSON ve frameworku x-definice 

   Author: Gabriela Melingerová; Supervisor: Trojan Václav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stávající implementací frameworku X-definice se zaměřením na dosavadní prototyp pro zpracování formátu JSON. Dále se práce zaobírá současným návrhem specifikace JSON Schema. Dalším bodem ...