• Rtg elastografické zobrazování 

      Autor: Kaňková Barbora; Vedoucí práce: Rose-Petruck Christoph; Oponent práce: Nikl Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
      This thesis deals with highly sensitive method of tumor detection in order to detect the presence of tumors at their earliest stages of development. Two complex methods of soft tissue imaging are combined: phase contrast ...