Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a prognóza regionálního ukazatele náhrady zaměstnancům 

   Author: Davidová Monika; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mezd a platů v krajích České republiky v letech 1995-2016. Detailní analýza vývoje průměrných výdělků je provedena za pomoci dílčích ekonomických ukazatelů. Mezi ně je zařazen index ...