• Detektor řečové aktivity na bázi DNN 

      Autor: Lakosil Mojmír; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato práce řeší problematiku detekce řečové aktivity s použitím hlubokých neuronových sítí. V práci jsou stručně popsány obecné principy detekce řeči, základní používané algoritmy, hlavní pozornost však je věnována analýze ...