• Aspekty výroby klínových řemenů 

      Autor: Lojda Jan; Vedoucí práce: Bryksí Stunová Barbora; Oponent práce: Holý Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
      Tato práce je zaměřena na výrobu klínových řemenů ve firmě Rubena. Úvod přibližuje historii pryže i klínových řemenů. Následně díky spolupráci s firmou Rubena jsou vysvětleny procesy pro výrobu klínových řemenů. To zahrnuje ...