• Určení tvaru a rozměru efektivní stopy dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 a S8 

      Autor: Talovic Marek; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Braun Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Účelem této bakalářské práce je provedení vhodných experimentů pro určení rozměrů a tvarů efektivních stop dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 HP a Trimble S8 HP.