• Vliv natočení odrazného štítku na měření délek totálními stanicemi Leica 

      Autor: Vyroubalová Tereza; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Pospíšil Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
      Tématem bakalářské práce je testováním dálkoměrů totálních stanic Leica. Je zkoumán vliv natočení odrazného cíle na měřenou vzdálenost. V práci jsou popsány obecné vlastnosti fázových dálkoměrů, navržený experimentální ...