Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nového uspořádání křižovatky v obci Sedlec u Českých Budějovic 

   Author: Anastázie Ševčíková; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Truhlářová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh nového uspořádání křižovatky v obci Sedlec u Českých Budějovic“ je zhodnotit současný, respektive dočasný stav křižovatky a dále stanovit nové vhodnější řešení.