Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingová komunikace: Analýza reklamního spotu 

   Author: Ondřej Skořepa; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Sýkorová Jasna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem této bakalářské práce bylo získat informace o způsobech, kterými lze zaujmout konzumenta video reklamy. Pro tento účel je tato práce rozdělená do dvou části teoretické a praktické. V rámci teoretické částí se autor ...
  • Stanovení hodnoty společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

   Author: Michaela Marxová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ke dni 31. 12. 2019 jako podklad pro rozhodování potencionálního investora, zda do podniku investovat, či nikoliv. Práce je rozdělena ...