Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání a analýza developerských projektů 

   Author: Martina Wirthová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je porovnání a analýza developerských projektů. Práce vysvětluje základní pojmy používané v developerské sféře. Dále popisuje principy Saatyho metody, která je využívána k rozhodování za ...
  • Technologická optimalizace návrhu fasádního systému ve vybraných podmínkách 

   Author: Pavel Charvát; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kadleček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Autor se v této diplomové práci zabývá rozborem zvolených typů fasádních systému. Následně zpracovává multikriteriální analýzu zvolených typů fasád, u kterých používá pro porovnání zvolená kritéria. Autor se v této diplomové ...