Now showing items 1-1 of 1

  • Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu modifikované v míchacím procesu 

   Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Teoretická část se zabývá vlastnostmi asfaltových pojiv, jejich výrobou a rozdělením s důrazem na pojiva modifikovaná. Vysvětluje pojem stárnutí v souvislosti s asfaltovými pojivy a způsoby rejuvenace. Seznamuje s pojmem ...