Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě "Na Burse" v Benátkách nad Jizerou 

   Author: Jan Holbus; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Dostál Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě Na Burse v Benátkách nad Jizerou“ je navrhnutí dopravních řešení prostoru v uvedené lokalitě. Tato dopravní řešení navrhnout na základě zmapování ...