Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh upínacího přípravku pro kontrolu geometrických specifikací plechového lisovaného dílu 

   Author: Gaduš Stanislav; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Cílem diplomové práce je prozkoumání možných variant měření plechového výlisku použitého v konstrukci stavebního stroje, návrh upínacího přípravku pro zmíněný dílec a tvorba plánu měření. Práce též nabízí stručný vhled do ...