Now showing items 1-1 of 1

  • Desktopový MacOS klient pro systém RTM 

   Author: Ungurean David; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá vývojem klientské Mac OS X aplikace pro systém Remember the Milk, který poskytuje služby spojené se správou úkolů. Teoretická část práce obsahuje rešerši nejlepší praxe návrhu a implementace architektury ...