Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické zhodnocení zástavby alternativního pohonu pro automobil Toyota Supra MA70 

   Author: Vojtěch Langmajer; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Štekl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této práce je ekonomické zhodnocení přestavby vozidla Toyota Supra MA70. Přestavba má zlepšit obecně vlastnosti zmíněného vozidla a snížit provozní náklady. Jako nově navržené pohonné ústrojí je zvolen motor 3UZ-FE ...