Now showing items 1-1 of 1

  • Náhrada CAN bezdrátovou komunikační technologií 

   Author: Denys Chereda; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krupanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Hlavním cílem této práce je výzkum, vývoj a testování řešení, které nahrazuje komunikaci CAN v klastru řadičů generátorů a je obecně vhodné i pro jinou komunikaci mezi stroji tak, aby nebyly nutné žádné změny v již ...