Now showing items 1-1 of 1

  • Postavení žen s malými dětmi na trhu práce 

   Author: Vavrušková Lucie; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na postavení žen s malými dětmi na trhu práce. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje základní pojmy charakterizující trh práce, zabývá se ...