Now showing items 1-1 of 1

    • Posouzení odběrů závlahové vody z Labe v oblasti Hradec Králové - Pardubice-Přelouč 

      Author: Tejkl Adam; Supervisor: Schwarzová Pavla; Opponent: Skalická Irena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
      Tato diplomová práce pojednává o kvantifikaci objemů vody použitelné k závlaze zemědělských ploch v oblasti Hradec Králové - Pardubice - Přelouč. Praktickým cílem práce je návrh metodiky pasportizace závlahových čerpacích ...