Now showing items 1-3 of 3

  • Kapacita a využití vodní dopravy v ČR 

   Author: Jiří Drlík; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu vodní dopravy na území České republiky. Nejdříve je čtenář seznámen s historií plavby na řekách Vltavě a Labi od počátků po současnost. Dále je mu představena dopravní ...
  • Visutá lávka přes Labe u obce Hradištko 

   Author: Johanka Drábková; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem visuté konstrukce lávky přes řeku Labe. Práce obsahuje průvodní zprávu, podrobný statický nosné konstrukce a výkresovou část. Lávka byla modelována nelineárně, pro posouzení byl brán v ...
  • Vodní doprava v ČR 

   Author: Martin Čirkov; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Rožek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Vodní doprava v ČR“ je analýza současného stavu vodní dopravy v České republice a návrh na zlepšení její využitelnosti. Teoretická část je zaměřena na popis infrastruktury vodní dopravy v ČR, ...