Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika zavedení filozofie Kaizen 

   Author: Holoubková Nikola; Supervisor: Košťálek Josef; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem mé bakalářské práce je pozorovat a zhodnotit dosavadní podnikové procesy a v duchu filozofie Kaizen hledat potencionální možnosti úspor zdrojů všeho druhu. Předpokládaným pří-nosem bude zhodnocení stávajících procesů ...