Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza časoprostorových procesů 

   Author: Anna Pidnebesna; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Kremláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-26)
   Tato disertační práce se zabývá časoprostorovými procesy a jejich aplikacemi na dva reálné problémy. Prvním z nich je proces korespondence mezi úřady a soukromými osobami, respektive mezi úřady navzájem, v České republice, ...