Now showing items 1-1 of 1

    • Studium polarizace J/psi na experimentu ATLAS 

      Author: Novotný Radek; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Závada Petr
      Tato práce je věnována měření vlastností těžkých kvarkonií v proton-protonových srážkách při enegrii ?s = 13 TeV využívající data z dimionových událostí měřených na detektoru ATLAS, jenž se nachází na Velkém hardonovém ...