Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ekonomických dopadů předpokládaného vývoje v oblasti teplárenství 

   Author: Bagin Vojtěch; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kubíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce popisuje dopady identifikovaného budoucího vývoje teplárenství v České republice na cenu tepla pro odběratele. Byly popsány aktuální a očekávané budoucí problémy v teplárenství ČR, které byly následně ...